เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก    

1) ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก       2) คลิกตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับครู===> แสดงรายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม |||| แสดงรายชื่อนักเรียนยังไม่ลงทะเบียน |||| แสดงรายชื่อนักเรียนรายห้อง
เพิ่มข้อมูลนักเรียน ===> เพิ่มข้อมูลนักเรียน
Loading... 
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์